Erivajadusega lastele ja noortele suunatud projektid Pirita Sotsiaalkeskuses  2017 aastal

Pirita Sotsiaalkeskus korraldab 7-19. aastastele Tallinna elanikeregistris olevatele raske ja sügava puudega lastele ja noortele koolivaheaja päevahoiuteenuseid.
Toimumiskoht Pirita Sotsiaalkeskus (Metsavahi tee 4).
Päeva pikkus kella 8.30-17.30.

Programmi osalustasu on 35€, mis tuleb tasuda kaks nädalat enne programmi algust (täpne info maksmise kohta antakse päevahoiuteenuseke koha saanutele).
Kohustuslik on osalemise ankeet mida jagab korraldaja.

Termaki transpordi kasutamine: osaleja seaduslik esindaja esitab hiljemalt kolm nädalat enne programmi algust elukohajärgsele linnaosavalitsusele avalduse millistel päevadel transporditeenust kasutada soovitakse.
Avalduses palume märkida programmi korraldajaks Pirita Vaba Aja Keskus ja toimumise kohaks Pirita Sotsiaalkeskus. Bussi Piritale saabumise ajaks märkida mitte varem  kui kell 8.30 ning lahkumisajaks õhtul mitte hiljem kui  kell 17.15. Lisaks tuleb seaduslikul esindajal programmi registreerudes e-postile aet.urbas@piritavak.ee teatada, et soovib kasutada transporditeenust.

Registreerumine kõikidesse programmidesse algab 17. mail kell 12.00
Täpsem info: Aet Urbas, tel.6069054, aet.urbas@piritavak.ee

Päevahoiuteenuse korraldajal on õigus kehtestada ja muuta grupi suuruse piirarvu, lähtudes registreerunud laste vajadustest.

Programmi toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 


Hea lapsevanem! Pärast registreerumist saadab andmebaas koheselt automaatse teate, et teie laps on registreeritud laagrisse ehk Pirita Sotsiaalkeskus on ankeedi kätte saanud. Automaatne teade on informatiivne ja ei kinnita laagri põhinimekirja pääsemist. Paari päeva jooksul aga võetakse Pirita Sotsiaalkeskuse töötaja poolt teiega e-posti teel uuesti ühendust ja teavitatakse, et kas laps on pääsenud laagri põhinimekirja või reservkohale. Registreerimiseks kasutatav andmebaas fikseerib ankeedi täitmised koheselt sekundi täpsusega ning selle järjestuse alusel moodustatakse põhi- ja reservkohtade nimekiri. Andmbaasist automaatene informatiivne tagasiside teade lapsevanema e-mailile saadetakse välja kohe pärast ankeedi täitmist, kuid on paratamatu, et läbi infotehnoloogiliste kanalite ei pruugi e-mailid koheselt jõuda registreerujani ja võivad saabuda viitega.


PÄEVAHOIUTEENUS 7-18. aastatsele 12.-16. juuni 2017.a (kuni 10 kohta) PS KOHAD ON TÄITUNUD!
Registreeru siit

Programmi raames toimub toimetulekuõpetus, käelised tegevused ja võimalusel ka väljasõit.


PÄEVAHOIUTEENUS 7-19. aastastele 31.juuli - 04.august 2017.a  (kuni 6 kohta)
Registreeru siit

Programmi raames toimub toimetulekuõpetus, tööharjutus, käelised tegevused ja väljasõit.

 Erivajadusega lastele ja noortele suunatud projekte Pirita Sotsiaalkeskuses toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Projektide raames on toimunud ja toimuvad rahastuse olemasolul järgmised tegevused ja teenused:

  • Muusikateraapia
  • Saori loovkudumine
  • Eelkooliealiste erivajadusega laste programmid
  • Perepäev erivajadusega lastele ja nende peredele
  • Suve- sügise- ja talvise koolivaheaja päevahoid raske ja sügava puudega lastele vanuses 7-19. eluaastat

 Pirita Vaba Aja Keskusele osalustasu maksmise võimalused:

Saaja:
Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
Viitenumber 5280050050050228

SEB Pank IBAN EE311010220061053015
Swedbank IBAN EE532200221035708677
Danske Bank IBAN EE753300333470270001
Nordea Pank IBAN EE481700017001237124

 

 

PIRITA VABA AJA KESKUS • MERIVÄLJA TEE 3 • 11911 TALLINN • TEL: 645 7625 • PIRITAVAK@PIRITAVAK.EE